ILINNIARTITSERIAATSIMIK ILINNIARNEQ

QITIUSUMIK INUUSSUTISSARSIUTINULLU ILINNIARFINNI
ILINNIARTITSISUT ILININNARTITSERIAATSINIK ILINNIARTITAANERAT

Nunani avannarlerni tamani inuussutissarsiutinut sammiveqartumik ilinniartitsisunut ilinniartitaanerit allanngortinneqarnikuupput. Siusinnerusukkut ilinniaritaaneq 30 ects pointinik naleqarpoq maannalu 60-nut annertusinikuulluni, ukiumik ataatsimik ilinniagaqarnertut annertussuseqalerluni. Ineriartornermut malinnaaneq pisariaqarmat KISII aamma taamaaliorpoq, naammassisut Danmarkimi nunanilu avannarlerni allani akuerisaasinnaanissaat siunertaralugu. Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutinut sammiveqartumik ilinniartitsisunut ilinniartitaaneq paarlakaattumik ingerlataqarluni ingerlatsiffiuvoq, annertoqatigiinnik atuagarsornermik aamma suliffigisami sungiusaammik sulinermik ingerlatsiffiummat. Paarlakaattumik ingerlaarfeqarnerup iluatsinnissaanut tunngaviussaaq sungiusarluni ingerlatsineq atuagarsornerlu imminnut sammisatigut attuumassuteqarnersut. Taamaattumik pikkorissariarnerit akornini suliakkiissuterpaaloqarpoq suliitigaluni naammassisassaassunik.

Ilinniartitaaneq nutaajuvoq tallimanillu pikkorissariarnernik immikkoortortaqarluni naggataatigullu misilitsinnermik. Immikkoortortat suliassiissutinik atassuserneqarnikuupput. Suliat akuerisat immikkoortumut tullermut ingerlaqqinnissamut tunngaviusassapput. Ilinniartitaanermut ilaavortaaq suliffigisami ilinniartitsineq.Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, Ilinniartitaanermi malittarisassatut sinaakkusiaq, tiiminik atuinermut ilitsersuusiarlu nittartakkami takuneqarsinnaapput. 2014-mi aallartittut ukioq taanna Modul A, B aamma C aqqusaassavaat. 2013-mi aallartittut Modul C, D aamma E 2014-mi aqqusaagassaraat.

Qinnuteqarfissaq

MODULIT

NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT NALUNAARUTAAT

Inuussutissarsiutinik ilinniartitsinerit aamma inuussutissarsiutinik ilinniartitsinerup iluani pikkorissaasarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 10, 19. maj 2010-meersumi § 4, imm. 2 aamma § 5, imm. 4 naapertorlugit, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 3, 4. juni 2012-imi allanngor-tinneqartoq tunngavigalugit aalajangersarneqarpoq:

 

Siunertaq

§ 1.  Qitiusumik ilinniarfinni aamma inuussutissarsiutinut ilinniarfinni faglærerinut tamanut atuuttumik pædagogikummimik ilinniartitaanermik aaqqissuus-sisoqassaaq, qitiusumik ilinniarfinni aamma inuussutissarsiutinut ilinniarfinni faglærerinut ilinniarnertuunngorniarfinni pædagogikummimik soraarummeersimasuunissami pineqan-ngitsunut.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi aalajangersinnaavoq Akuerisaasumik inuussutissalerinermik sammiveqartumik ilinniartitsineq (AEU) pillugu Piareersarfinni atuartitsisuusartut pædagogikummimik  ilinniagaqassasut.
Imm. 3.  Pædagogikummip isumannaassavaa faglærerit ilinniartitsisinnaanermut tunngaviusutigut piginnaaneqarnissaat inuussutissarsiutinut ilinniarfinni pilersaarusiorneq, aaqqissuussineq, tunngavilersuineq aammalu atuartitsinermik ineriartortitsineq eqqarsaatigalugit. Pædagogikummip isumannaassavaa faglærerit atuartitsisinnaanikkut tunngaviusunik piginnaaneqarnissaat tunngaviusumik inuussutissarsiutini ilinniartitaanerni, pilersaarusiorsinnaaneq, aaqqissuussisinnaaneq, tunngavilersuisinnaaneq aamma inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerni atuartitsinerup ineriartortinneqarnera eqqarsaatigalugit. Tamatumalu ilutigisaanik pædagogikummi iluaqutaassaaq faglærerit ingerlaqqittumik inuussutissarsiornikkut ingerlatsinermi perorsaataasumik suliassaqarfiit iluanni.
Imm. 4.  Pædagogikummi inunnut perorsaanermik tunngaviusumik ilinniagaqareersimasunut neqeroorutigineqarsinnaanngilaq.
Imm. 5.  Aqutsisutut suleqatigiissitap § 6-imi pineqartup imm. 4-mi inuit 1999-i sioqqullugu perorsaanermik tunngaviusumik ilinniagaqareersimasut immikkut akuersissuteqarfigisinnaavai, Kalaallit Nunaata avataanut nassarneqarsinnaanngitsumik.

Ilinniartitaanerup sivisussusia imarisaalu

§ 2.  Pædagogikummi 60 ECTS point-inik imaqarpoq nalunaaquttap a-kunnerisa 1648-t ukiut marluk ingerlaneranni aaqqissuunneqartussaq.
Imm. 2.  Pædagogikummi kingusinnerpaamik faglærerip atorfininneraniit ukiut sisamat qaangiunneranni aallartinneqarsimassaaq, ilinniakkallu aallartinneraniit kingusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiunneranni naammassineqarsimassalluni.
Imm. 3.  Pædagogikummimik ilinniartitaanermik aqutsisuutitat imm. 2-mi aalajangersakkamiit saneqqutsinissamut akuersissuteqarsinnaapput, pissutsit immikkut ittut, assersuutigalugu naartunerup meerartaarnerullu imaluunniit sivisunerusumik napparsimasoqarnerata tamanna pisariaqartippagu.

§ 3.  Pædagogikummi aaqqissuunneqassaaq atuagarsornertut 50 %-iusumik, aamma sungiusaammik sulinertut 50 %-iusumik, taakkua imminnut tapertariillutik immikkut suliassiissutaasartunik tapertaqarlutik, tulliuttuni atassusiilluni suliatut taaneqartunik, ilinniartitaanermi instruktørimit akuerineqartartunik, faglærerillu ulluinnarni suliassiissutaanit aallaaveqartutut aaqqissuunneqartartunik.
Imm. 2.  Atassusiilluni suliat ilinniartitaanerup atuagarsornertaani aammalu sungiusaammik sulinertaani ilaassapput, nalunaaquttap akunnerinik naligiissunik amerlassuseqartumik, aammalu ikaarsaariarfiussallutik ilinniarnerup atuagarsornertaani kiisalu atuagarsornermiit sungiusaammik sulinermut.
Imm. 3.  Pædagogikummip atuagarsornertaa aamma sungiussaammik sulinertaa tamarmik immikkut 30 ECTS point-inik imaluunniit nalunaaquttap akunnerinik 824 -nik naleqarput.

§ 4.  Sungiusaammik sulinertaa ilinniutigalugu misissuilluni sulinermik, sungiusaammik siunnersuinermik aammalu ilinniartitsisup nammineq atuartitsineranik siunnersuinertaqar-tumik imaqassaaq.
Imm. 2.  Perorsaasutut ineriartortitsiviusumik sulineq faglærerip pinngitsoorani atuartitsissutissaatut ilaassaaq, siunnersuinermik tapertalerlugu.

§ 5.  Atuagarsornertaa tallimariarluni pikkorissarfigisami najugaqarluni ingerlanneqassaaq, imarisamigullu inuussutissarsiutinik ingerlatsinermi perorsaanermik sulinermit Kalaallit Nunaanni nunanilu allani misilittagaasunik kingullernik aallaaveqassalluni.
Imm. 2.  Atassusiilluni suliat sungiusaammik sulinermik ilassusikkat pissusissamisoortumik ikaartarfiusassapput pikkorissarfigisami najugaqarluni pikkorissarnerit ingerlanneqarnerisa akornanni.
Imm. 3.  Pikkorissarnerit pikkorissarfigisami najugaqarluni ingerlanneqartut akornanni piffissani faglærerit tamarmik atassusiilluni suliassiissutinik suliassiisassapput, taakkualu ilinniakkap allassimaffiani allaaserineqassapput. Ilinniakkami modul-imut tullermut ingerlaqqissinnaanermut piumasaqaataavoq ilinniartitaanermi instruktøriusup atassusiiluni suliassiissutinut akissutaasut minnerpaamik 80%-iinik akuerinnittarnera.

Aqutsineq

§ 6.  Aqutsisutut suleqatigiissitap Ilinniartitaanermut  Naalakkersuisoqarfimmit pilersinneqarsimasup ilinniakkap aaqqissuussaanera allaaserissavaat, tassanilu ilinniartitaanerup imarisai aalajangersarneqassapput.
Imm. 2.  Aqutsisutut suleqatigiissitaq tallimanik ilaasortaqarpoq, imatut toqqarneqartunik:
1)  Aqutsisutut suleqatigiissitami siulittaasoq Ilinniartitaanermut  Naalakkersuisoqarfimmiit toqqarneqassaaq.
2)  Ilaasortaq ataaseq ilinniarfimmit ilinniartitaanermik ingerlatsisuusumit toqqarneqassaaq.
3)  Ilaasortaq ataaseq ilinniartitaanermi instruktøriusuniit toqqarneqassaaq.
4)  Ilaasortaq ataaseq  inuussutissarsiutinut ilinniarfinnit qitiusumillu ilinniarfinnit sinniisutut ilinniarfiup ingerlatsiffiusup ilinniartitsisuisa akornannit toqqarneqassaaq.
5)  Ilaasortaq ataaseq Qitiusumik ilinniarfiit ataatsimut siunnersuisoqatigiivinit toqqarneqassaaq.
Imm. 3. Ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerata nutarterlugulu kukkunersiorneqartarnera Ilinniartitaanermut  Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqartassaaq.
Imm. 4. Ilinniarfiup ilinniartitaanermik ingerlatsiffiusup aqutsisutut suleqatigiissitamut allattoqarfittut sullissineq isumagissavaa.

Naliliineq

§ 7.  Pædagogikummi naggaserlugu suliassiissummik soraarummeerutissamik suliaqartoqartassaaq aammalu oqaluttariarsorluni soraarummeertoqartassalluni, qitiusumik ilinniarfimmi imaluunniit inuussutissarsiutinut ilinniarfimmi faglærerip atorfeqarfigisaani ingerlanneqartumik.
Imm. 2. Suliassiissut soraarummeerutaasoq suliarineqartassaaq sungiusaammik sulisimaneq aallaavigalugu, atuagarsorluni ilinniakkani pilersaarusiornissamut, aaqqissuussinissamut, tunngavilersuinissamut perorsaanikkullu ineriartortitsinissamut qitiusumik ilinniarfimmi i-nuussutissarsiutinulluunniit ilinniarfimmi atorneqartut ilinniakkallu aallaavigalugit.
Imm. 3.  Suliassiissummik soraarummeerummik suliaqarneq kisimiilluni imaluunniit gruppini suleqatigiinni ingerlanneqarsinnaavoq, allaaserisanik quppernernik nalinginnaasunik 10-15-inik imaqartumik, power point-ilianik saqqummiunneqartussanik kiisalu video-liamik atuartitsinermik nalinginnaasumik takutitsisumik ilassusikkanik imaqartumik suliaqarnikkut naammassineqassaaq.
Imm. 4.  Soraarummeernermi karakteeriliineqassaaq Greenlandic Grading System tunngavigalugu annertussusiliinikkut, ataatsimoortumik oqaluttariarsorluni saqqummiussinermik suliassiissummillu soraarummeerutissamik qanoq naammassinnissimanermik ataatsimoortumik naliliinerit tunngavigalugit.
Imm. 5.  Soraarummeernermi angusisimaneq ilinniakkamut uppernarssaammik tunniussinermik kinguneqartassaaq.
Imm. 6.  Soraarummeernermi angusinngitsoornermi qitiusumik ilinniarfiup imaluunniit i-nuussutissarsiutinut ilinniarfiup faglæreri suli marloriarluni soraarummeerummik misiliinissaanut neqeroorfigisinnaavaa.

§ 8.  Soraarummeernermi karakteeriliinermik aalajangiineq allaffissornikkut oqartussaasunut allanut ingerlatseqqinneqarsinnaanngilaq.

Atortuulersitsineq

§ 9.  Nalunaarut una atortuulersinneqarpoq ulloq 1. maj 2013.
Imm. 2.  Nalunaarummi uani faglærerit qitiusumik ilinniarfimmi imaluunniit inuussutissarsiutinut ilinniarfimmi nalunaarutip piffissami atortuulerfiani atorfeqartut pineqanngillat. Faglærerilli taakkua nalunaarummi uani aalajangersakkanut ilaatinneqalersinnaapput tamanna pillugu qitiusumik ilinniarfimmut imaluunniit inuussutissarsiutinut ilinniarfimmut isumaqatigiissuteqarnikkut.

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 5. juni 2013.

Nick Nielsen