OM KISII

Lærerkvalifikationer er et vigtigt grundlag for udvikling og gennemførelse af erhvervsrettede uddannelser i Grønland. Med KISII´s aktiviteter er der skabt et solidt grundlag for at udvikle lærernes og erhvervsskolernes stadige behov for udvikling af pædagogiske principper.

KISII er en uddannelsesinstitution der i flg. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. juni 2013 om pædagogikum for faglærere ved branche- og erhvervsskolerne, i medfør af § 4, stk. 2 og § 5, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012, varetager Pædagogikum samt erhvervspædagogiske kurser.